NL/EN:

Wat kunnen we leren van het delen en onderzoeken van gevoelige en persoonlijke thema's? Hoe beïnvloeden onze ervaringen ons leven?

Ik faciliteer een gedeeld artistiek onderzoek waarin vragen rondom zelf-perceptie en narratieve identiteit worden onderzocht. Door dialoog en door natuurlijke en gevonden materialen in te zetten als metaforen voor persoonlijke ervaringen, kan een veilige ruimte worden gecreëerd voor het delen en onderzoeken van persoonlijke verhalen.  Dit kan  positief bijdragen  aan ons zelfbewustzijn en hoe we (willen) omgaan met de wereld om ons heen.

Uitkomsten van deze uitwisselingen kunnen van alles zijn: Een  kunst-installatie, ruimtelijke uitingen, fotografie, film, een performance, een presentatie, een verhaal, een nieuw onderzoeksvoorstel, een gedicht..

Deze uitkomsten zijn sporen van een gezamenlijk onderzoek dat eerder heeft plaatsgevonden.

> Wat ik kan betekenen
> Bekijk mijn nieuwste project hier

Iris Jousma

NL/EN:

What can we learn from sharing and exploring the sensitive and personal?
How do our experiences affect our lives?

I facilitate a collaborative artistic practice for exploring questions around self-perception and narrative identity through dialogue and a material practice. Assembling found and natural materials as metaphors, provoke memories and can open a safe and encouraging space for sharing and exploring the personal and sensitive together.  This practice aims to contribute to a better understanding of ourselves and how we (want to) relate to the world around us.

Material outcomes of the research process can take multiple forms; an art installation, site-specific interventions, sculptures, photography, film, a performance, a story, new research proposals, a poem..

These outcomes are traces of personal and collective explorations.

> What I can offer
> View my latest project here